Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

Βάζουν λουκέτο πολλά καφενεία στα χωριά

Από 600 ευρώ στις 3.000 ευρώ οι ασφαλιστικές εισφορές! 

Οξύτατες αντιδράσεις στους κατοίκους των περισσοτέρων χωριών της Ευρυτανικής υπαίθρου, έχει προκαλέσει η πρόσφατη κυβερνητική απόφαση να ενταχθούν στον ΟΑΕΕ από τον ΟΓΑ, όπου ήταν ασφαλισμένοι οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στα χωριά κάτω από 1.000 κατοίκους, όπως οι ιδιοκτήτες καφενείων, παντοπωλείων κ.λπ. Αυτό συνεπάγεται αύξηση των εισφορών τους, που ουσιαστικά τους οδηγεί σε κλείσιμο!Όπως λένε οι ιδιοκτήτες καφενείων στα χωριά, «οι εισπράξεις από το καφενείο είναι μερικά ευρώ την ημέρα. Αν επιμείνουν να πληρώσουμε ασφαλιστικές εισφορές, τότε καλύτερα να τα κλείσουμε»!
ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ
Η εγκύκλιος του Ταμείου Ασφάλισης Επαγγελματιών (πρώην ΤΕΒΕ), που επιβάλλει την υποχρεωτική ασφάλιση στο Ταμείο και όσων είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και διατηρούν παραδοσιακά καφενεία, έχει αναστατώσει τους πάντες στα χωριά.Οι παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποστηρίζουν πως «η νέα κυβερνητική απόφαση θα πλήξει περαιτέρω το έτσι κι αλλιώς μειωμένο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και κυρίως των ιδιοκτητών καφενείων, παντοπωλείων, κουρείων, οι οποίοι μένοντας σε χωριά κάτω των 1000 κατοίκων είχαν τη δυνατότητα –αν και ελεύθεροι επαγγελματίες- να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ και όχι στον ΟΑΕΕ».

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

ΚΡΕΤΣΙΣΤΑ ή Κράτσεστα ή Κρατσίτσα κατά τον Ραγκαβή!!

Ιστορικά του Δήμου Απεραντίων

Ορισμένα χωριά του βορειοδυτικού τμήματος της Απεραντίας συγκροτούν ναχιγιέ κατά τα μέσα του ΙΗ΄ αιώνα. Σε ποιόν όμως καζά ανήκε ο ναχιγιές δεν είναι σίγουρο άγνωστο, αν και υπάρχουν στοιχεία για τον καζά Κεράσοβου. Σε ένα "χοτζέτι" του 1753, με το οποίο εκχωρείται τίτλος ιδιοκτησίας σε συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο, αναγράφεται κτήμα χωρίου "εν τη περιοχή Κράτσεστα (Κρετσίστα) του Δήμου Αγρίδοβις". Ο συσχετισμός της ονομασίας "Αγρίδοβις"προς τους Αγραίους, με αναγωγές μάλιστα στην αρχαιότητα, δεν είναι αξιόπιστος και ατεκμηρίωτος ιστορικά. Έτσι η μετάθεση που κάνουν ορισμένοι μελετητές των Αγραίων στη θέση Απεραντών και αντίστροφα, αμφισβητώντας τη σημερινή τοποθέτησή τους, είναι λαθεμένη. Οι Απεραντοί ανέκαθεν βρίσκονταν στον ίδιο χώρο, έχοντας ως δυτικό και νότιο όριο της επικράτειάς τους τον ρου του Αχελώου.
(*) Περιοδικό “ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”, τ. 4, Οκτώβριος- Νοέμβριος– Δεκέμβριος 2002

Δημοσίευση : http://www.evrytan.gr/