Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Η στάνη στην Αμερική !

Αν αγαπάς τον τόπο σου , αν αγαπάς  τη γη της Ευρυτανίας δε μπορείς παρά να δακρύσεις μ΄αυτό το βίντεο ! Η Ευρυτανία (μέσα από τις εργασίες , τα εθιμα και τις συνήθειες )είναι παντού  , είναι ακόμη και στη μακρινή Αμερική  αφού  οι συνθήκες το απαιτούν  !!!