Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Μάθε παππού μου γράμματα ! Σας κοινοποιούμε επιστολή  του Αντιπεριφερειάρχη κ.    Μπέτσιου προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας  δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετική με την επανένταξη της Περιφέρειας Στερέας Ελλάδας  σε  πρόγραμμα τοπικής  εμβέλειας .  Ξεκινήστε το Διάβασμα άμεσα ! 
Αφήνοντας στην άκρη την πλάκα ελπίζουμε να ευοδωθεί η προσπάθεια για το καλό και της περιοχής μας .
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ                                     Λαμία   2 - 3 - 2012
Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας                                                        
35 100 Λαμία
Τηλ: 22313-51206
Fαχ: 22310-37160                         


                                                                                                 
                                                                          Προς:
                                                                          Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας
                                                                        Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
                                                                        κ. Αρβανιτόπουλο Κωνσταντίνο          
                                                                        Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι Τ.Κ.15180
                                                                      

Αξιότιμε κ. Υπουργέ                                                      

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την αριθμ.Πρωτ.12273/12-7-2011/κωδικός:125 Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» πράξη:«ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» καλούσε τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων να υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας του Ε.Π.:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7:«Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σύγκλισης»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες Σύγκλισης»
προβλέποντας για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω των Δήμων των Περιφερειών  Στερεάς Ελλάδας και Δωδεκανήσου, το πόσο των 3.600.000€.
Κατά την επικαιροποίηση της παραπάνω πρόσκλησης (αριθμ.Πρωτ.2364/κωδικός:125) στις14-2-2012 καλείται η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, σε σύμπραξη με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, να υποβάλλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν μόνο στους Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8 του Ε.Π. και αφαιρείται ο Άξονας Προτεραιότητας 9 που αφορά την Περιφέρεια μας και ως εκ τούτου οι Δήμοι στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Δωδεκανήσου αποκλείονται από τα συγκεκριμένα προγράμματα.

 κ. Υπουργέ

 Παρακαλούμε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες ώστε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να ξαναενταχθεί στη συγκεκριμένη πρόσκληση, ιδιαίτερα αυτή τη χρονική περίοδο, που η κρίση και η ύφεση έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την περιοχή μας, με σοβαρές επιπτώσεις στο επίπεδο ζωής, στην εργασία, στο κοινωνικό κράτος κλπ.       
                                                         
                                                                          O Αντιπεριφερειάρχης 
                                                           Περιβάλλοντος,  Δια Βίου Μάθησης, Τουρισμού
                                                                             Στερεάς Ελλάδας


                                                                            Μπέτσιος Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου