Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Θα μας αγοράσουν κοψοχρονιά


Το «σάλπισμα» για το γενικότε­ρο ξεπούλημα και της τελευ­ταίας… μετοχής δημόσιας πε­ριουσίας ήταν η προβολή της «απαίτησης» των δανειστών μας να μα­ζέψουμε 50 δισ. από αποκρατικοποιή­σεις. Οι δανειστές, που έχουν πίσω τους τις μεγάλες πολυεθνικές των χωρών τους, βάζουν πλέον από την πίσω πόρ­τα στην Ελλάδα τις εταιρείες που διεκ­δικούσαν τα «ασημικά μας» (δηλαδή τις ΔΕΚΟ) για να πάρουν πλέον κοψοχρονιά ό,τι έχει απομείνει. Γιατί θα γίνει αυτό:

1. Εξαιτίας της συστηματικής «δουλει­άς» των ξένων οίκων και αξιολογητών, η αξία των εισηγμένων επιχειρή­σεων δημόσιου χαρακτήρα στα χρημα­τιστήρια έχει πέσει και θα πιεστεί κι άλ­λο, ώστε τα ποσοστά που διατηρεί πλέ­ον το Δημόσιο να καταστούν ... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου