Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Δευτέρα , ξεκινάει η απόσυρση αυτοκινήτων !

Από αύριο, Δευτέρα ξεκινάει το μέτρο της απόσυρσης, το οποίο θα ισχύει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου του 2011 (απόσυρση και αγορά νέου).
Η διαδικασία της απόσυρσης είναι η εξής:
Ο κάτοχος του προς απόσυρση αυτοκινήτου, θα το πηγαίνει σε ένα από τα επίσημα κέντρα ανακύκλωσης του ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος) και θα το...
παραδίδει για ανακύκλωση. Σημειώστε πως το αποσυρόμενο όχημα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα μηχανικά του μέρη και να διαθέτει όλα τα στοιχεία του αμαξώματος. Η εταιρεία ανακύκλωσης πρέπει να έχει εκδώσει το ανάλογο έγγραφο μέσα σε οκτώ ημέρες.

Αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής διαβιβάζεται μαζί με τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος σε οποιαδήποτε υπηρεσία μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας προκειμένου σε πέντε ημέρες να το έχει διαγράψει. Το πιστοποιητικό καταστροφής συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση της εγκατάστασης επεξεργασίας σχετικά με την κατάσταση του οχήματος. Σημειώστε ότι την όλη παραπάνω διαδικασία συνήθως την αναλαμβάνουν οι εταιρείες ανακύκλωσης.

Παράλληλα ο κάτοχος του αυτοκινήτου θα πρέπει να πάρει μία βεβαίωση από τη ΔΟΥ που ανήκει, ότι δεν χρωστάει τέλη κυκλοφορίας όλα τα έτη που κυκλοφορεί το αποσυρόμενο αυτοκίνητο, εκτός αν έχουν κατατεθεί οι πινακίδες. Αν τα χρωστάει, θα πρέπει να τα πληρώσει.
Πολλές από τις εισαγωγικές εταιρείες έχουν ετοιμάσει τον ανάλογο μηχανισμό, ώστε να αναλάβουν οι ίδιες την όλη παραπάνω διαδικασία (εκτός της βεβαίωσης από τις ΔΟΥ) για τους πελάτες τους.

Στην περίπτωση που η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται από τις εμπορικές επιχειρήσεις εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών κατατίθενται:
α. Αίτηση με την οποία ζητούν την παραλαβή του καινούριου αυτοκινήτου προκειμένου να το διαθέσουν στο δικαιούχο.

β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του ιδιοκτήτης του αποσυρόμενου οχήματος για τη συμφωνία με την εμπορική επιχείρηση ως προς τη διαδικασία της απόσυρσης ή και του προσώπου προς το οποίο έχει γίνει εκχώρηση του δικαιώματος προς απόσυρση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

γ. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου αυτοκινήτου, ή του προσώπου στο οποίο έχει εκχωρηθεί η διαδικασία απόσυρσης.

Από εκεί και πέρα τονίζεται ότι:

Η απόσυρση αφορά σε αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας, η άδεια των οποίων έχει εκδοθεί έως 31-12-1998.
Η απόσυρση είναι μεταβιβάσιμη σε οποιοδήποτε, χωρίς, μάλιστα να υπάρχει η προϋπόθεση συγγένειας.

Από τη διαδικασία της οριστικής διαγραφής οχημάτων εξαιρούνται οχήματα τα οποία έχουν καταστραφεί από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό.

Σε ότι αφορά οχήματα για τα οποία οι ιδιοκτήτες έχουν υποβάλλει δήλωση ακινησίας για το αποσυρόμενο όχημα, χορηγείται αντίγραφο της αδείας κυκλοφορίας του οχήματος και προσωρινή άδεια κυκλοφορίας με την ένδειξη "για την παράδοση του οχήματος σε σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), χωρίς την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή.

Σε περίπτωση απώλειας άδειας κυκλοφορίας ή πινακίδων, πριν ξεκινήσει η διαδικασία της απόσυρσης θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος να υποβάλλει στην υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Στην απόσυρση δεν περιλαμβάνονται τα επαγγελματικά οχήματα.

Τα ποσά της απόσυρσης

Για αυτοκίνητα με κινητήρα μέχρι και 900 κ.ε. το όφελος είναι έως τα 300 ευρώ, με εργοστασιακή αξία μέχρι και 6.000 ευρώ.

Για αυτοκίνητα από 901 μέχρι και 1.400 κ.εκ. το όφελος είναι έως τα 960 ευρώ, με εργοστασιακή αξία μέχρι και 8.000 ευρώ.

Για αυτοκίνητα από 1.401 μέχρι και 1.600 κ.εκ. το όφελος είναι έως τα 1.430 ευρώ, με εργοστασιακή αξία μέχρι και 11.000 ευρώ.

Για αυτοκίνητα από 1.601 μέχρι και 2.000 κ.εκ. το όφελος είναι έως τα 2.800 ευρώ, με εργοστασιακή αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.
Σ.σ.: Αν η αξία του αυτοκινήτου ξεπερνά έστω και κατά ένα ευρώ τα αναφερόμενα απαλλασσόμενα όρια, για το επιπλέον ποσό θα εισπράττεται ο προβλεπόμενος ακέραιος συντελεστής τέλους ταξινόμησης.
Οι εκπτώσεις αυτές θα ισχύσουν μόνο για έναν χρόνο για όσα αυτοκίνητα αποσυρθούν μέχρι 20/12/2011.
Την εργοστασιακή αξία γνωρίζουν μόνο οι εισαγωγικές εταιρείες και βέβαια το υπουργείο Οικονομικών.

protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου